Головна сторінка
Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Яценко Тамара Семенівна
Авторська школа з глибинної психокорекції 21 - 26 липня 2014 року

21 - 26 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

АВТОРСЬКА ШКОЛА З ГЛИБИННОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ АКАДЕМІКА НАПН УКРАЇНИ   Т. С. ЯЦЕНКО

 

Детальніше...
 
Науково-дослідний центр глибинної психології Друк
З ініціативи ректора Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Олександра Володимировича Глузмана у 2006 році було засновано Науково-дослідний центр глибинної психології, директором якого є доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Тамара Семенівна Яценко. Координацію наукової діяльності Центру здійснює відділення “Психологія, вікова фізіологія та дефектологія” НАПН України на чолі з академіком-секретарем Сергієм Дмитровичем Максименком, який надає суттєву методологічну допомогу та визначає спрямування наукових досліджень Центру.
У функції Центру входить як проведення наукових досліджень, так і розробка на їх основі методів групової та індивідуально-особистісної корекції, що спирається на цілісне розуміння психіки особистості в її свідомих та несвідомих виявах. Наукові дослідження в Центрі спираються на відео- та аудіозаписи емпіричного матеріалу діагностико-психокорекційної практики, яка проводиться зі студентами - психологами, практикуючими психологами, що сприяє формуванню бази пошуково-практичних досліджень, які знаходять реалізацію в написанні кандидатських та докторських дисертацій.


Різновиди науково-практичної діяльності Центру:
- проведення діагностико-корекційних занять з глибинної психології (у вигляді групової психокорекції) для майбутніх психологів-практиків та практикуючих психологів;
- вдосконалення фаху шкільних психологів та працівників психологічних служб ВНЗ з глибинної психології;
- визначення тематики проблем наукових досліджень з глибинної психології та надання допомоги молодим дослідникам у цій галузі з усієї України;
- проведення всеукраїнських «Авторських шкіл академіка НАПН України Т. С. Яценко» (останній тиждень квітня, щорічно);
- щорічне проведення науково-методичних семінарів з метою підвищення кваліфікації психологів України в галузі глибинної психології (перші три дні жовтня, щорічно);
- публікація наукової продукції як результату досліджень у галузі глибинної психології, щорічне видання одного випуску журналу при НПУ ім. М. П. Драгоманова (як результат проведення семінару в жовтні);
- діяльність Центру спрямована на підвищення рівня професіоналізму практичних психологів РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, як і психологів України.

Завдання Центру глибинної психології:
- Формування теоретичних основ глибинно-психологічної корекції, що б сприяє цілісному пізнанню психіки суб’єкта, його особистісному розвитку.
- Удосконалення форми підготовки психологів та практичних психологів РВНЗ “КГУ” (м. Ялта).
- Посилення теоретично-емпіричної бази Центру.
- Узагальнення емпіричних даних: проведення психокорекційних занять із спеціалістами-тренерами та наукове обґрунтування окремих методик глибинної психології.
- Надання профілактично-консультативної допомоги викладачам та студентам КГУ з метою оптимізації їх психічного здоров’я (благополуччя).
- Проведення наукових досліджень у галузі глибинної психології на емпіричному матеріалі груп АСПН.
- Координування наукових досліджень аспірантів, докторантів та пошукувачів при КГУ з проблем глибинної психології.
- Робота Науково-дослідного центру глибинної психології зорієнтована на загальну тему наукових досліджень: “Теоретичні та методичні засади практичної психології”.
Наукові дослідження Центру задають нові напрями та розкривають шляхи оптимального розвитку практичної психології, форм і методів групової та індивідуальної психокорекційної роботи в Україні. Своїми здобутками Центр визначає перспективи розвитку глибинної психології та психокорекційної практики: інтеграція методів групової корекції із задачами психологічної служби; проблеми практичної реалізації психокорекційних курсів у процесі підготовки психолога-практика у вищому навчальному закладі.