Головна сторінка || Співробітники || Яценко Тамара Семенівна

Яценко Тамара Семенівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор Науково-дослідного центру глибинної психології, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор кафедри психології РВНЗ КГУ (м. Ялта)

Біографічна довідка. ЯЦЕНКО Тамара Семенівна народилась 02.05.1944 в с. Драбівка Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської області. Закінчила фізико-математичний факультет Черкаського педагогічного інституту у 1968 р. та аспірантуру Київського педагогічного університету. Дійсний член НАПН України. Професор з 1992. З 1972 року працює у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. З 1974 р. і до 2010 р. – завідувач кафедри практичної психології у цьому університеті. З 2002 по 2005 – перебувала на посаді декана психологічного факультету Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З січня 2006 р. – професор Кримського гуманітарного університету, директор Центру глибинної психології НАПН України та КГУ (м. Ялта).

Т. С. Яценко є членом спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у РВНЗ КГУ, м. Ялта (з 2008 р.).

Головні здобутки: сформовано основи системи групової корекції за методом активного соціально-психологічного навчання, методика глибинної психокорекції та методика психоаналізу комплексу тематичних малюнків. Ці методики активно використовуються не лише з метою психокорекції, але й в науково-дослідницьких цілях. Саме тому метод використовується як аспірантами так і викладачами кафедр психології не тільки з метою поліпшення підготовки психологів-практиків шляхом глибинно-психологічної корекції, але й в науково-дослідницьких цілях. Розроблено психодинамічну теорію та методологію глибинно-психологічної корекції, яка реалізується в групі активного соціально-психологічного навчання. Відкрито механізми оптимальних динамічних змін в групі у напрямку групової інтеграції взаємин та індивідуально-особистісних змін, а саме: позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція на більш високому рівні розвитку психічного особи. Сформовано інструментальну основу забезпечення глибинної корекції в груповому та індивідуальному її варіанті. Розкрито внутрішню динаміку психіки в суперечності її взаємозв’язків та взаємозалежностей “по горизонталі”, що доповнюють структуру психіки, відкриту З.Фрейдом “по вертикалі” (див. “Модель внутрішньої динаміки психіки”).

Науково-громадська діяльність: Член Вищої Атестаційної Комісії (ВАК, 1997-99); член Вищої Атестаційної Колегії Міністерства освіти і науки (з 1992), член Спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дис. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПНУ (з 1995); член Спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті педагогіки та психології профосвіти (з 1988р. по 2005 р.); член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національній академії прикордонних військ України (1995-2001р.); член експертної ради ДАК Міністерства освіти і науки (з 2002 р. і донині).

Член редколегій ряду періодичних видань: редакційної ради журналу “Практична психологія та соціальна робота” (м. Київ); редакційної колегії журналів “Психологія і суспільство” Інституту експериментальних систем освіти (м. Тернопіль), “Практична психологія та соціальна робота” Кримського державного гуманітарного інституту, збірника наукових праць “Педагог професійної школи” (Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка); редакційної ради журналу “Практична психологія та соціальна робота” (м. Київ) та ін.

Відзнаки: Заслужений працівник народної освіти України (1996). Відмінник освіти України (1999). Орден "Княгині Ольги" ІІІ ступеня (2001), Знак “За наукові досягнення” (2006). Медаль К. Д. Ушинського. (2009).

Автор понад 200 публікацій.

Наукові публікації Т. С. Яценко:

1. Яценко Т. С. Динамика личностных изменений субъекта при групповом обучении общению. – Грозный, 1985.

2. Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – К.: Вища школа, 1987.

3. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка педагога к общению с учащимися. – Ч.1. – К.: Изд. Минпроса УССР, 1988.

4. Яценко Т. С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися. Автореферат на соискание уч. степени доктора психологических наук. – К., 1989.

5. Яценко Т. С. Методы активного социально-психологического обучения. – Ч. 2. – К.: РУМК, 1991.

6. Яценко Т. С., Прокопенко Л. І. Планування навчально-виховної роботи у сільській малокомплектній школі (системний підхід). – Черкаси, 1993.

7. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.

8. Яценко Т. С., Олексієнко Б. М., Предборська І. М., Синьов В. М., Іщенко Д. В., Сафін О. Д. Основи загальної та військової акмеології: Підручник. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Прикордонних військ України, 1999. – 379 с.

9. Яценко Т. С., Алексеенко Б. Н., Бастричев В. С. Программа полного интенсивного курса активного социально-психологического обучения. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 1999. – 952 с.

10. Яценко Т. С., Кмит Я. М., Мошенская Л. В. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубинно-психологический аспект). – Москва: СИП РИА, 2000. – 193 с.

11. Яценко Т. С., Кмит Я. М., Алексеенко Б. Н. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика: Навчальний посібник. – Хмельницький: Видавництво НАПВУ; Москва: Издательство СИП РИА, 2002. – 792 с.

12. Яценко Т. С., Чобітько М. Г., Доцевич Т. І. Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика [на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків] A drawing in psychocorrecting activity of practical psychologist [on the material from thematic drawings set psychoanalysis] (укр., англ.) – Черкаси: Брама, 2003. – 216 с.

13. Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально–психологічне навчання: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 679 с.

14. Яценко Т. С., Теслюк П. В., Євтушенко І. В., Аврамченко С. М., Лисянська Т. М., Харченко Д. М., Сергієнко І. М., Зажирко М. П. Галузеві стандарти вищої освіти. Напрям підготовки: 0101 – Педагогічна освіта. Спеціальність: 6.010100 – Практична психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. – Міністерство освіти і науки України. - К., 2005. – 325 с.

15. Яценко Т. С., Аврамченко С. М., Зажирко М. П., Харенко С. Г. Прикладні аспекти застосування активного соціально-психологічного навчання у школі: Навчальний посібник. – Черкаси, 2006. – 112 с.

16. Максименко С. Д., Яценко Т. С. Психология поэзии в рисунке. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 80 с.

17. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К.: Вища школа, 2006. – 382 с.

18. Яценко Т. С., Глузман О. В., Аврамченко С. М., Євтушенко І. В., Дметерко Н.В., Сергієнко І. М., Солодухов В. Л., Стасько О. Г., Бондаревська Л.Л., Усатенко О. М., Зажирко М. П., Мелоян А. Е. Фахове вступне випробування зі спеціальностей «Психологія», «Практична психологія»: Навч. посіб. – Черкаси – Ялта, 2007. – 128 с.

19. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання: В 3-х ч. – К.: Главник, 2008. – Ч. 1. – 176 с.– (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

20. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І.. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання: В 3-х ч. – К.: Главник, 2008. – Ч. 2. – 192 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

21. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І.. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання: В 3-х ч. – К.: Главник, 2008. – Ч. 3. –96 с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

22. Яценко Т. С., Іваненко Б. Б., Аврамченко С. М., Євтушенко І. В., Сергієнко І. М., Калашник І. В., Богдан Т. В. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2008. – 342 с.

23. Яценко Т. С., Глузман О. В., Калашник І. В. Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті: Навч. посіб. – Ялта: РВВ КГУ, 2008.

24. Яценко Т. С., Глузман О. В., Калашник І. В. Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті: Навч. посіб. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. Гриф МОНУ від 12.11.08 № 1.4/18-Г-2333.

25. Теория и практика глубинной психокоррекции: Вторая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост.: А.В. Глузман, А. Э. Мелоян, И. В. Евтушенко, С. Ш. Раджабова, Л. Г. Туз. / Под ред. академика Т.С. Яценко. – Ялта: РИО КГУ, 2009. – 221 с. Гриф МОНУ від 12.12.07 № 1.4/18-Г-2199.

26. Яценко Т.С., Калашник І.В., Чернуха І.О. Арт-терапевтичні технології в роботі психолога. – К.: Марич, 2009. – 68 с. – Серія: Психологічний інструментарій.

27. Яценко Т.С., Аврамченко С.М., Раджабова С.Ш. Психокорекція засобами малюнку. – К.: Марич, 2009. – 59 с. – Серія: Бібліотечка соціального працівника.

28. Т. С. Яценко, А. В. Глузман, И. В. Калашник. Глубинная психология. Тенденция к психологической смерти: диагностика и коррекция: [монография] / Под ред. Т. С. Яценко. – К.: ВИЩА ЩКОЛА – XXI, 2010. – 231 с.: ил.